מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

Staff / Faculty      צוות המכון

Contacts      אנשי קשר
Administrative staff    File cabinet    צוות מנהלי
Faculty    Cap    סגל אקדמי
Institute מזכירות המכון
Secretariat for student affairs and studies מזכירות לעניני הוראה ותלמידים


Israel Journal of Mathematics כתב העת הישראלי למתמטיקה
Computers manager מיחשוב
Mathematics and Computer Science Library הספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב

Faculty סגל
Professors Emeriti גימלאים
Adjunct teaching staff and Non-faculty teachers מורים במסלול המקביל ומורים מן החוץ


Studies advisors יועצי החוג


Ph.D. Students אסיסטנטים
M.Sc. Students עוזרי הוראה


Post-docs and Visiting Professors אורחים ופוסט-דוקטורנטים

Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Oct. 6th, 2011