מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

Administrative  /   Secretaries      צוות מנהלי

Institute secretariat      מזכירות המכון
Name 
Bldg. Rm.  Tel 02-65-  E-mail @ huji.ac.il  תפקיד שם
Lucia Orenstein Administrative Director Manchester House 17  85982 luciao @ savion מנהלת אדמיניסטרטיבית לוצ'יה אורנשטיין
Zehava Nissim Secretary (Institute) Manchester House 18  86847 zehava @ math מזכירה זהבה ניסים

Secretariat for Student Affairs      מזכירות החוג
Notices      הודעות
Orna Barak Secretary of studies Manchester House 19 84748 studies @ math מזכירה לענייני הוראה אורנה ברק
Orly Avital Secretary for student affairs Manchester House 20  85137 orlyko @ math מזכירה לענייני תלמידים אורלי אביטל

Research grants and visitors      תקציבי מחקר ואורחים
Hanna-Angelique Chriqui
Manchester House 12  86807 hannac @ savion
Marianna Kozachkov
Manchester House 12  84061 mariannac @ savion
Yafit-Laetitia Sarfati
Manchester House 12  86868 yafit @ math

Shani Ben-David Scientific editing Manchester House 21  86806 shani @ math
Elena Obochovski Computer Manager Manchester House 109A  84090 elena @ math

The Israel Journal of Mathematics      כתב העת הישראלי למתמטיקה
Dr. Eran London Managing editor Manchester House 84089 iton @ math

Mathematics and Computer Science Library      הספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב
Circulation desk
Manchester House 84379 library @ math

Back to the Math home page


| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Sept. 27th, 2017