מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

הוראה Cap Studies

בוגר    B.Sc
מוסמך    M.Sc
יועצי החוג      Studies advisors
אנשי קשר      Contacts

סמינרי מחקר

אתרי הקורסים      Course sites
Moodle2

Site URL for Moodle Mobile and other apps:    http://moodle2.cs.huji.ac.il/nu17/

מאגר בחינות  /  הפקולטה למדעי הטבע

הודעות מהמזכירות לעניני הוראה ותלמידים
שעות תרגילי העזר במתמטיקה    (PDF file)

Archive
סיכומי הרצאות    Lecture notes
הרצאות מקוונות    Online lectures


מידע לנרשמים    מידע למתכוננים ללמוד מתמטיקה לתואר בוגר

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א
לקראת שנת הלימודים הקרובה באוניברסיטה זה הזמן לבדוק את רמת המוכנות שלכם, ובמידת הצורך לחזק נושאים מסוימים ולהשלים פערים.
בקובץ המצורף תמצאו שאלון להערכה עצמית בנושאים מתמטיים, והמלצות על דרכי ההכנה המומלצים. אנא קראו אותו בעיון ובהקדם. כל טוב ובהצלחה
סדנת ההכנה ללימודי מתמטיקה בשנה א'
המכון מקיים סדנת הכנה במתמטיקה, בכל שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים
מידע על קורסי הכנה למתחילים (תשע"ז)
קישור לתרגילים (תשע"ז)
Online course: www.coursera.org/learn/introduction-to-math
הדרכה בתוכנת LyX לכתיבת מתמטיקה
מה זה LyX ?        הדרכה להתקנת התוכנה
מידע לסטודנטים לימודי בוגר ← מתמטיקה  /  הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
B.Sc. programs (in Hebrew) → Mathematics
באתר כלול מידע רב, כגון:
  • מסלולי לימוד   -   Study programs (in Hebrew)
  • מידע על החוג   -   General information (in Hebrew)
  • מבנה והיקף הלימודים   -   Structure & scope (in Hebrew)
  • מידע לקראת מוסמך   -   Information towards M.Sc. (in Hebrew)
  • רשימת קורסי החוג   -   Course list (in Hebrew)

האם אלמד להיות מורה למתמטיקה?

מידע כללי לכל תלמידי הפקולטה:


לקראת לימודי מוסמך במתמטיקה

Sept. 11th-15th, 2016      Workshop for advanced undergraduate students  :  סדנא לתלמידי בוגר מצטיינים במתמטיקה


מידע לסטודנטים לימודי מוסמך ← מתמטיקה  /  הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
M.Sc. programs (in Hebrew) → Mathematics
באתר כלול מידע רב, כגון:
  • מידע על החוג   -   General information (in Hebrew)
  • מידע לתלמידי החוג   -   Student information (in Hebrew)
  • מסלולי הלימודים   -   Study programs (in Hebrew)
  • רשימת קורסי החוג   -   Course list (in Hebrew)


News    Mathematics graduate studies in Jerusalem
The Einstein Institute of Mathematics now offers a special program for Ph.D. students from abroad.


מידע והרשמה   -   Applications


מתמטיקה לנוער : תוכניות לימוד לתלמידי חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים

אתרים נוספים


חזרה לאתר הבית של המכון      Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: July 24th, 2015