מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

Adjunct teaching staff     מורים במסלול המקביל

Name  Bldg. Rm.  Tel +972-2-65 e-mail @ math.huji.ac.il שם
Dr. Yevgenya Zuhovitski Ross 64 86469 zuhovit ד"ר יבגניה זוכוביצקי
Itamar Cwik Ross 61 85808 tami איתמר צביק

Non-faculty teachers     מורים מן החוץ

Name  Bldg. Rm.  Tel +972-2-65 e-mail @ math.huji.ac.il שם
Prof. Ya'acov Itin Ross 62 85710 itin פרופ' יעקב איטין
Dr. Miriam Bank
JCE web site
Ross 64 86469 miriamb ד"ר מרים בנק
Shmuel Berger Ross 61 85808 shmuelb שמואל ברגר

Non-faculty teachers     עמיתי הוראה

Name  Bldg. Rm.  Tel  +972-2-65 e-mail @ math.huji.ac.il שם
Dr. Boris Begun Sprinzak 105 84176 begun ד"ר בוריס ביגון
Dr. Yves Godin Ross 64 86469 godin ד"ר איב גודין
Dr. Alexander Gurevich Ross 64 86469 gurevich ד"ר אלכס גורביץ
Dr. Noa Nitzan Ross 62 85710 noanitzan ד"ר נעה ניצן
Dr. Moria Sigron Ross 62 85710 moria.sigron @ mail.huji.ac.il ד"ר מוריה סיגרון

Back to the Math home page


| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Oct. 24th, 2017