מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

Contacts      אנשי קשר

This website is no longer updated

Our NEW website is mathematics.huji.ac.il

Facebook icon      Fax: 972-2-5630702

Institute          מזכירות המכון

Name Tel +972-2-65 Room E-mail @ huji.ac.il
Chair


chair @ math
יו"ר המכון
Administrative Director Lucia Orenstein tel. 85982 17 luciao @ savion לוצ'יה אורנשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית

Secretariat for student affairs and studies          מזכירות לעניני הוראה ותלמידים
(notices)    הודעות מהמזכירות לעיניני הוראה ותלמידים

Name Tel +972-2-65 Room E-mail @ math.huji.ac.il
Vice-Chair (Director of Studies)


vchair
יו"ר החוג
Secretary of studies Orna Barak tel. 84748 19 studies אורנה ברק מזכירה לענייני הוראה
Secretary for student affairs Orly Avital tel. 85137 20 orlyko אורלי אביטל מזכירה לענייני תלמידים

Studies advisors          יועצי החוג למתמטיקה

Name Tel +972-2-65 Room E-mail @ math.huji.ac.il Reception Hour
Advisor for B.Sc. studiesBy email appointment
בתיאום מראש בדואל
יועצי החוג לתואר בוגר
Advisor for M.Sc. studiesBy appointment
בתיאום מראש
יועצי החוג לתואר מוסמך

File cabinet Administrative Staff      צוות מנהלי


  • Administrative/Secretaries
  • Israel Journal of Mathematics
  • Computers Manager
  • Mathematics and Computer Science Library

Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Aug. 20th, 2017