מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

Research seminars    (regular weekly events)    סמינרי מחקר


This website is no longer updated

Our NEW website is mathematics.huji.ac.il


Calendar
Upcoming Seminars  @ HUJI

80834 Jerusalem Mathematics Colloquium Thursday 2:30 pm Lecture Hall 2 קולוקוויום מחלקתי

80917 Mathematics Pro-Colloquium Thursday 4 pm Math 110 פרו-קולוקוויום מחלקתי

Course # Research seminar 2017/18 schedule Faculty סמינר מחקר

80764 Topology & geometry Tuesdays 12:00-13:45 Ross A70 Adiprasito    Farjoun    Lawrence-Naimark    Sela    Solomon טופולוגיה וגאומטריה

80841 PDEs & analysis Thursday 12:00-14:45 Ross 70 Ben-Artzi    Breuer    Kupferman    Last    Mangoubi    Strahov משוואות דיפרנציאליות חלקיות

80863 Game theory & mathematical economics Sunday Elath A' Aumann    Hart    Neyman    Yaari תורת המשחקים וכלכלה מתמטית

80870 Groups & dynamics    (Group actions seminar) Thursday 10:00-11:45 Math 209 Hochman    Lindenstrauss    Lubotzky    Mozes    Sela    Parzanchevski חבורות ודינמיקה

80871 Number theory Monday 14:00-15:45 Ross A70 de Shalit    Livne    Temkin    Varshavsky תורת המספרים

80889 Amitsur algebra Thursday 12:00-13:45 Math 209 Lubotzky       Parzanchevski    Rips    Shalev    Zemel אלגברה

80904 Dynamics lunch seminar Tuesday 12:00-13:45 Coffee lounge Gurel-Gurevich    Hochman    Kifer    Kosloff    Levin    Lindenstrauss    Mozes       Ziegler התורה הארגודית ודינמיקה

80904 Dynamical systems & probability Tuesday 14:00-15:45 Math 209 Gurel-Gurevich    Hochman    Kifer    Kosloff    Levin    Lindenstrauss    Mozes       Ziegler התורה הארגודית ודינמיקה

80906 Convexity & combinatorics Monday 11:00-12:45 Sprinzak 202 Adiprasito    Kalai    Nevo    Linial    Samorodnitsky קמירות וקומבינטוריקה

80915 Logic Wednesday 11:00-12:45 Math 209 Kaplan לוגיקה

80918 Basic notions Thursday 17:00- 18:45 Math 209
מושגי יסוד במתמטיקה


Action now wandering seminar
YoungAction now
Devoted to the study of group actions, their dynamics and geometry.
Held at various universities in Israel


Seminar archive Seminar archive (previous years)
Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Oct. 23rd, 2017