קוהלת
 
וָאֶתְּנָה לִבִּי לָדַעַת חָכְמָה,
Et j’ai donné mon cœur à connaître la sagesse,
 וְדַעַת הוֹלֵלֹת וְשִׂכְלוּת:
et connaître la louange et la folie
יָדַעְתִּי, שֶׁגַּם-זֶה הוּא רַעְיוֹן רוּחַ.
J'ai su que ça aussi c'est l'idée du vent
 כִּי בְּרֹב חָכְמָה, רָב-כָּעַס; 
Parce qu'avec plus de sagesse, plus de colère
וְיוֹסִיף דַּעַת, יוֹסִיף מַכְאוֹב.
et s’accroit le savoir, s’accroit la peine. פרק א : יז-יח